…СТИГААТ ДО ПРЕМИЕРОТ ОД 3000 ДО 5 000 ПОРАКИ, ПОСЕБНО ВО ПОНЕДЕЛНИК ОКОЛУ 5000, СЕ ТРУДАМ ДА ОДГОВАРАМ НА СИТЕ…

Advertisements