Штербик со одбрана на колото во VELUX EHF Champions League

Top 5 Saves | Round 6 | VELUX EHF Champions League

shterbik odbrana na koloto

Advertisements