72 капитални проекти реализирани за една година преку проектот за подобрување на општинските услуги

Advertisements