МЛАДИ ИНОВАТОРИ ОД СВЕТИ НИКОЛЕ СОСТАВИЈА УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРОСТОРИЈА