Трајанов: Заев да земе стап во рацете и да ги исфрли корумпираните

Лабовиќ: Овој народ заслужува да го добие најдоброто, а не со исти реформи да се лаже 25 години.

Трајанов: Заев да земе стап во рацете и да ги исфрли корумпираните.