ПОВЕЌЕ СЕ ОБРАЌА ВНИМАНИЕ НА.. ФУДБАЛЕРИВЕ ДО 21 НЕГО.. ОДБОЈКАРИТЕ ШТО НИЖАТ УСПЕСИ.. КАРАТИСТИ…