Merima Saitova (Skopje) – Za nas kasno je, Evo svice zora – (live) – ZG 1 krug 16/17 – 22.10.16. EM 5