…ПЛАТИТЕ ОДАТ КАЈ ГРАЃАНИТЕ ЗАТОА ШТО ЈАС ДОАЃАМ ОД БОГАТО СЕМЕЈСТВО…