Гори близу Крушево, гасат хеликоптери, палат пиромани и собирачи на печурки

Advertisements