Петров …ИЗМИНАТИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ГИ РЕШИВМЕ НАЈТЕШКИТЕ ПРАШАЊА, А СЕГА ВЕДНАШ ПО ИЗБОРИТЕ ЌЕ ДОНЕСЕМЕ ПРАВДА, РЕД И ДИСЦИПЛИНА…