Гласачи и во познатата урната жолта куќа во Скопје, ОБСЕ ќе го набљудува и списокот

Advertisements