…НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА…СЕ ВРАБОТУВААТ 4 300 ЛУЃЕ…