Историски ден! За првпат 200 жители од населба Балканска, Штип добија вода за пиење