Директорот на „Македонски железници“ од Кина најави нови локомотиви

Директорот на „Македонски железници“ од Кина најави нови локомотиви
Орхан Муртезани, деновиве престојува во Кина на увид на електричните локомотиви. Тој се обрати пред јавноста најавувајќи дека набргу железничката пруга ќе има четири нови електролокомотиви со вкупна сума 8 милиони евра, обезбедени од Светската банка за развој и реконструкција.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s