Рехабилитирани 150 км локални патишта, нови градинки за 400 деца, 24 000 домаќинства со нови водоводи

 

Градоначалниците искористиле 98% од парите овозможенио од проекти на ЕУ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s