Што се крие зад ненадејната промена на тврдењата на Силјан Мицевски?

На чија смета точно Сиљан Мицевски исплатил 720.000 евра за наводна изградба на старечки домови во Битола и Охрид?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s