Домашни меса и сирења ќе можат слободно да се продаваат по маркети, ресторани па дури и од прагот на своите фарми

По пет години апелирања и укажувања на важноста фармерите конечно го добија правилникот кој им овозможува своите крајни производи од млечни и месни преработки да можат слободно да ги продаваат по маркети, ресторани па дури и од прагот на своите фарми

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s