Отворен ден на АРМ во Прилеп по повод 70 години НАТО

Со влегувањето во НАТО многу војници старешини и граѓани од Македонија ќе станат членови на националните комитети во најголемата светска воена организација.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s