…АКО ЦЕЛТА НА ОВИЕ РАЗГОВОРИ Е ДА НАЈДЕМЕ ДОСТОИНСТВЕНА ДИСТИНКЦИЈА ПОМЕЃУ МАКЕДОНИЈА ДРЖАВАТА И РЕГИОНОТ МАКЕДОНИЈА ВО ГРЦИЈА, ОВА Е МОЖНО….
…АКО Е ЦЕЛТА МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ ИЗБРИШАНА, МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ОВОЈ ПРОЦЕС НЕ МОЖЕ ДА ИМА РЕШЕНИЕ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s