Невереојатно видео од фудбалски натпревар во Србија. Кога сите мислеа дека е гол, топката застана на гол линијата

невереојатно видео од фудбалски натпревар во србија. кога сите мислеа дека е гол, топката застана на гол линијата, koga site mislea deka e gol topkat zastana na gol linijata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s